Paslaugos

Taršos sklaidos modeliavimas


Taršos sklaidos modeliavimas atliekamas rengiant poveikio aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas ir kitais atvejais. 

Mes bendradarbiaujame su specialistais, kurie specializuotomis programomis modeliuoja aplinkos oro teršalų, kvapų ir triukšmo sklaidą, ruošia sklaidos žemėlapius, ataskaitas. Naudojamos programos įtrauktos į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą.