Ataskaitos


INFORMACIJA APIE MB „BARAUTO“ ŪKINĖS VEIKLOS – EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMAS (ADRESAS: Miško g. 8, Greikonių k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav.) POVEIKIO VISUOMENES SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ IR VIEŠA SUSIRINKIMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: MB „Barauto“ (305623285), Miško g. 8, Greikonių k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav., Tel. +370 607 40804, El. p. pmatulaitis96@gmail.com  
Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekoverslas“ (134294951), Partizanų g. 87A, Kaunas, Tel. +370 37 31 43 80, el. p.  info@ekoverslas.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Miško g. 8, Greikonių k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: MB „Barauto“ planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimą – ardymą, padėvėtų detalių pardavimą. Planuojama sutvarkyti iki 200 vnt. transporto priemonių, 300 tonų per metus.

Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:
UAB „Ekoverslas“ Partizanų g. 87A, Kaunas (darbo dienomis 8–12 val. ir 12–17 val.), interneto svetainėje adresu  http://www.ekoverslas.lt/ataskaitos ir Alytaus r. Butrimonių  seniūnijoje adresu: Vytauto g. 31 (I–IV 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val., V 8.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val.). Susipažinti su PVSV ataskaita galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo publikavimo dienos.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2023-04-05 17:00 Alytaus r. Butrimonių seniūnijoje adresu: Vytauto g. 31.

Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: UAB „Ekoverslas“, adresu Partizanų g. 87A, Kaunas. Informaciją siųsti registruotu laišku - arba el. paštu: info@ekoverslas.lt.
Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus. Tel. (8 315) 51 182, El. p. alytus@nvsc.lt 

/uploads/documents/files/Barauto_pvsv_3(1).pdf

/uploads/documents/files/Protokolas.pdf