Atlikti darbai

UAB „PARMATUS“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginio, adresu Liepų takas 1a, Tauragė, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo nr. (11.2)-39-55/2006 keitimas į Taršos leidimą

Atgal