Atlikti darbai

Atranka dėl UAB „ANDVA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo ir metalo laužo supirkimo, apdorojimo bei laikymo veiklos, Sporto g. 9K , Marijampolė, Poveikio aplinkai vertinimo

Atgal