Naujienos ir informacija

Akcija „Garažiukas 2021“

2021 Balandžio 19d.

Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Aplinkos apsaugos departamentas vykdys akciją „Garažiukas 2021“. Aplinkosaugininkai tikrins įmones ir asmenis vykdančius transporto priemonių techninę priežiūrą, remontuojančius ir ardančius eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP).

ENTP tvarkytojams

Aplinkosaugininkai tikrins ar eksploatuoti netinkamas transporto priemones  surenkantys, apdorojantys asmenys turi TIPK ar Taršos leidimą, ar veikla vykdoma tik negyvenamosiose patalpose. Bus tikrinamos patalpos, kuriose ardomi automobiliai, nutekėjusių skysčių surinkimo ir tvarkymo sistemos. Kreipiamas dėmesys, ar veiklos vykdytojai turi oficialias sutartis su atliekų tvarkytojais, kuriems perduodamos susidariusios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. Tikrinama kokios procedūros atliekamos priimant ardyti nebetinkamą naudoti automobilį, ar tikrinama „Regitroje“ skelbiama informacija.

Autoservisams

Pareigūnai tikrins autoservisų patalpas: ar jos atitinka nustatytus reikalavimus, ar remonto dirbtuvėse yra priemonės, skirtos išsiliejusiems pavojingiems skysčiams neutralizuoti. Bus tikriname kaip  rūšiuojamos ir laikomos atliekos, ar jų ne per daug sukaupta. Autoserviso savininkas turi būti sudaręs sutartis su teisėtais atliekų tvarkytojais. Įmonės, kurių veikloje susidaro pavojingos ir nepavojingos atliekos privalo vesti atliekų susidarymo apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Per praėjusią akciją „Garažiukas“ aplinkosaugininkai patikrino 287 ūkio subjektus ir 720 fizinių asmenų. Nustatyti 404 pažeidimai: 284 padarė fiziniai asmenys ir 120 – ūkio subjektai. Duoti 44 privalomieji nurodymai fiziniams asmenims ir 21 – ūkio subjektams.

ENTP ardymo veikla neturint leidimo arba nesilaikant šiame leidime nustatytų sąlygų, fiziniams asmenims užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 300 iki 1700 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 1150 eurų.

Juridiniams asmenims, vykdantiems ENTP ardymo veiklą be leidimo, numatyta bauda nuo 10 tūkst. iki 30 tūkst. eurų.

ENTP ardymo veikla pažeidžiant leidimo sąlygas  juridiniams asmenims užtraukia 1000–2000 eurų baudą.

Už atliekų tvarkymo pažeidimus fiziniams asmenims taikoma atsakomybė nuo įspėjimo iki 4100 eurų.

Juridiniams asmenims, perdavusiems pavojingas atliekas nelegaliems atliekų tvarkytojams, gresia bauda nuo 150 iki 55 tūkst. eurų, o atliekų apskaitos pažeidimai gali užtraukti baudą nuo 150 iki 1400 eurų.

Plačiau apie akciją "Garažiukas 2021" pasakoja buvusi Aplinkos apsaugos departamento vadovė Olga Vėbrienė Žinių radijo laidoje, pasiklausykite.

Įmonėms, vykdančioms transporto priemonių techninę priežiūrą ar remontą bei tvarkančioms ENTP, siūlome nuolatinę aplinkosauginę priežiūrą:

 Pildyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalus GPAIS sistemoje;

 Padėti pagal reikalavimus rūšiuoti atliekas bei suženklinti pavojingųjų atliekų talpas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

 Parengti reikalingus įsakymus;

 Atstovauti įmonę aplinkosauginiuose patikrinimuose;

 Informuoti apie aplinkosauginių dokumentų, susijusių su vykdoma veikla, pasikeitimus.

Įmonėms, planuojančioms ardyti eksploatuoti netinkamas transporto priemones, siūlome parengti reikalingus aplinkosauginius dokumentus:

 Parengti paraišką Leidimui gauti (pakeisti);

 Parengti Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą;

 Parengti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą;

 Jei bus reikalinga atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo;

 Parengti Paraišką registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR);

Dėl detalesnės informacijos susisiekite telefonu +370 37 31 43 80 arba elektroniniu paštu info@ekoverslas.lt.

Atgal