Atlikti darbai

UAB „Vialita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, nukenksminimo ir demontavimo, elektros ir elektroninės įrangos bei akumuliatorių ir kitų baterijų surinkimo laikino sandėliavimo veikla PAV

Atgal