Aplinkos ministerija paruošė gamintojų ir importuotojų verslo valdymo sistemų integravimą su gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema.

Praėjo pirmas ketvirtis veikiant GPAIS apskaitai, kaip įmonės prisitaikė prie naujos sistemos.

Nuo šių metų pradžios gamintojai ir importuotojai, jų organizacijos, atliekų darytojai ir tvarkytojai privalo teikti duomenis apie atliekų apskaitą per GPAIS sistemą. Tačiau Aplinkos ministerija numatė 6 mėnesių pereinamąjį laikotarpį. Jo metu įmonės turėtų pasiruošti ir prisitaikyti prie naujos GPAIS apskaitos. Taip pat per šį laikotarpį Aplinkos ministerija žada papildyti GPAIS verslo valdymo sistemų integracijomis. Planuojama įvesti integracijas gamintojams ir importuotojams bei dalines integracijas atliekų tvarkytojams.

Aplinkos ministerija atsakė į Lietuvos pramonininkų kofederacijos ir kitų verslo organizacijų klausimus dėl GPAIS diegimo.

Aplinkos ministerijos 2018-02-15 dienos rašte Nr. (17-1) - D8 - 1040 atsirašoma į Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir kitų verslą atstovaujančių institucijų iškeltus probleminius klausimus dėl GPAIS diegimo. Pilnas rašto tekstas:

Patvirtintas “Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas”.

2018 m. sausio 31 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73 patvirtintas “Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas”

Pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS).

Aplinkos ministerija informavo kad 2018 metų sausio 2 dieną pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Instrukciją, kaip prie jos jungtis ir joje registruoti įmonės atstovus, galima rasti tinklapyje https://www.gpais.eu/.

Konsultuojame ir teikiame paslaugas vieningos gaminių pakuočių ir atliekų informacinės sistemos (GPAIS) naudojimo klausimais

Nuo 2018 metų sausio 2 dienos pradeda veikti vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacinė sistema (GPAIS). Daugumai įmonių įsigalios prievolė vykdyti apskaitą GPAIS sistemoje internetinėje erdvėje. UAB "Ekoverslas" specialistai:

  • Teikia konsultacijas vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų informacinės sistemos GPAIS klausimais;
  • Apmoko įmonių atstovus dirbti su vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacine sistema GPAIS;
  • Nuo 2018 sausio 2 d. gali vykdyti apskaitą GPAIS sistemoje;

Gruodžio 28 dieną Aplinkos ministerija paskelbė kad pereinamasis laikotarpis GPAIS įsigaliojimui bus iki 2018 metų birželio 30 dienos

Detaliau apie tai Aplinkos ministerijos pranešime spaudai.

Gruodžio 27 dieną savo tinklapyje Aplinkos ministerija informavo kad atliekų apskaitos informacinė sistema įsigalios be pereinamojo laikotarpio. 

Detaliau apie tai Aplinkos ministerijos pranešime spaudai.

Seime patvirtintas GPAIS įteisinantis įstatymas

Gruodžio 19 dieną LR Seimas priėmė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriamenumatomasVieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos – GPAISįvedimas. 

Perėjimui prie GPAIS numatomas pereinamasis laikotarpis

Aplinkos ministerija išplatino informaciją, kaddiegiant GPAIS bus numatomas pereinamasis pusmečio laikotarpis.

Nuo 2018 metų sausio 1 d. įsigalioja vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema - GPAIS

Informuojame, kad LR Aplinkos ministerija nuo 2018 metų pradžios įdiegia naują – Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą - GPAIS. Dėl keičiamų normatyvų žymiai didesniam įmonių skaičiui teks vykdyti naujos formos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą. Aplinkos ministerijoje sistema dabar yra testuojama ir koreguojami teisės aktai, reglamentuojantys duomenų į GPAIS pateikimo tvarką.

Atliekų darytojams, atliekų tvarkytojams, gamintojams – importuotojams ir kitiems juridiniams asmenims, pas kuriuos susidaro virš 12 tonų nepavojingų atliekų per metus, virš 1 kg pavojingų atliekų per metus  (įskaitant alyvas) reikės vesti atliekų apskaitą GPAIS sistemoje. Šioms įmonėms rekomenduojama pasiruošti naujai apkskaitos tvarkai. Ekoverslas konsultantai gali supažindinti įmonių atstovus su nauja apskaitos sistema GPAIS. 

Pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių dėmesiui

2014 m. gruodžio 12 d. nustojo galioti:
Pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams ir specialistams išduoti kvalifikacijos atestatai;
Aplinkos ministerijos išduoti sąvartyno eksploatacijai vadovaujančiojo asmens kvalifikacijos atestatai.

2014 m. Rugsėjo 15 d. įsigalioja Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu  Nr. D1-698 pakeitė Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės).

Patvirtintos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 patvirtino naujas "Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles" (toliau  - Taisyklės).

Patvirtintos naujos TIPK taisyklės

Naujosios TIPK taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. 

Pakoreguotos ENTP tvarkymo taisyklės

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. D1-209 pakeistas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo (toliau ENTP) taisyklių 9 punktas.

ENTP tvarkytojų dėmesiui

Primename, ENTP sunaikinimo pažymėjimų pateikimo atsakingam Regiono aplinkos apsaugos departamentui ketvirčių terminai Vasario 10d.,  Balandžio 10 d., Liepos 10d., Spalio 10d.
Seda logo
Getrud Diebels logo
BB Tools logo

Kontaktai

UAB "Ekoverslas"
Adresas: Partizanų 87a, Kaunas
Tel. +370 37 31 43 80
Faks. +370 37 31 27 07
El.p. info@ekoverslas.lt
Darbo laikas: I-V 8.00-17.00