Patvirtintos naujos TIPK taisyklės

Naujosios TIPK taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Šiose TIPK taisyklėse nustatomiesmės nauji kriterijai ir reikalavimai pagal kuriuos veiklos vykdytojai turi gauti TIPK leidimus. Taip pat praplečiamas ūkinės veiklos rūšių sąrašas, kurioms vykdyti būtina turėti TIPK leidimą.
 
 
 
Nuoroda į teisės aktus:
 
Naujos TIPK taisyklės:
 

Seda logo
Getrud Diebels logo
BB Tools logo

Kontaktai

UAB "Ekoverslas"
Adresas: Partizanų 87a, Kaunas
Tel. +370 37 31 43 80
Faks. +370 37 31 27 07
El.p. info@ekoverslas.lt
Darbo laikas: I-V 8.00-17.00