ENTP tvarkytojų dėmesiui

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau - ENTP) tvarkytojai, priėmę ENTP tvarkymui,valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklalapyje http://www.regitra.lt patikrina, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, jos savininkui išduoda - eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą, kurį transporto priemonės savininkas per 30 darbo dienų pateikia transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai, registravimo dokumentus išduodančiai ir registravimo duomenis tvarkančiai valstybės įmonei „Regitra“. Antrasis ENTP sunaikinimo pažymėjimas laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje, o trečiasis (per 10 dienų nuo praėjusio ketvirčio pabaigos) pateikiamas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą išdavusiam Regiono aplinkos apsaugos departamentui.
Primename, ENTP sunaikinimo pažymėjimų pateikimo atsakingam Regiono aplinkos apsaugos departamentui ketvirčių  terminai Vasario 10d.,  Balandžio 10 d., Liepos 10d., Spalio 10d.

Seda logo
Getrud Diebels logo
BB Tools logo

Kontaktai

UAB "Ekoverslas"
Adresas: Partizanų 87a, Kaunas
Tel. +370 37 31 43 80
Faks. +370 37 31 27 07
El.p. info@ekoverslas.lt
Darbo laikas: I-V 8.00-17.00