Patvirtintas “Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas”.

2018 m. sausio 31 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73 patvirtintas “Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas”.Šio dokumento nuostatos reglamentuoja apskaitos vedimą pereinamuoju laikotarpiu tai yra iki 2018metų birželio 30 dienos. Nežiūrint į tai, kad pereinamuoju laikotarpiu leidžiama vesti apskaitą, naudojantis verslo valdymo sistemomis, bet atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis privalu sukelti į GPAIS.Pirmuosius duomenis reikia sukeltiiki vasario 28 d., tolesnius- iki kalendorinio mėnesio pabaigos. 

Pilnas dolumento tekstas: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a83b6d2069a11e8802fc9918087744d?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=b5ecdc56-18c6-4853-bfdd-dd796c56fb00

Seda logo
Getrud Diebels logo
BB Tools logo

Kontaktai

UAB "Ekoverslas"
Adresas: Partizanų 87a, Kaunas
Tel. +370 37 31 43 80
Faks. +370 37 31 27 07
El.p. info@ekoverslas.lt
Darbo laikas: I-V 8.00-17.00