Konsultuojame ir teikiame paslaugas vieningos gaminių pakuočių ir atliekų informacinės sistemos (GPAIS) naudojimo klausimais

Daugumai įmonių, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, reikia vykdyti gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą. Nuo 2018 metų ši apskaita bus vykdoma per šiuo metu diegiamą Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS). Aplinkos ministerijoje sistema dabar yra testuojama ir koreguojami teisės aktai, reglamentuojantys duomenų į GPAIS pateikimo tvarką.

Aplinkos ministerijos teigimu, GPAIS užtikrins tikslesnę atliekų apskaitą ir efektyvesnę atliekų tvarkymo kontrolę. Sistema leis gauti naujausius ir patikimus duomenis apie į rinką patenkančius gaminių ir pakuočių kiekius, o taip pat tvarkomų atliekų srautus, bus galima atsekti atliekų kelią nuo jų pateikimo į rinką iki sutvarkymo.

Tačiau, mažesnius administracinius resursus turinčioms įmonėms, GPAIS užkraus papildomą biurokratinę naštą. Kiekviena įmonių kategorija (atliekų darytojai, atliekų tvarkytojai, gamintojai – importuotojai, etc.) turės prievolę atitinkamu periodiškumu GPAIS sistemoje pildyti apskaitos žurnalus, formuoti lydraščius, tvirtinti išvežamų atliekų kiekius ir vykdyti kitus būtinus veiksmus. Prieš pradedant naudoti GPAIS įmonėms reikės susiskaičiuoti 2017 metų pabaigos atliekų likučius, gamintojams ir importuotojams reikės persižiūrėti vykdomas gaminių ir pakuočių apskaitas ir programas, įsivertinti jų atitikimą teisės aktų reikalavimams. Taip pat sutikrinti Atliekų tvarkytojų valstybės registre pateiktus duomenis su TIPK/taršos leidimo sąlygomis, pasitikrinti sutartis su atliekų tvarkytojais, gamintojais ir importuotojais ir pan.

UAB “Ekoverslas” specialistai, detaliai išanalizavę GPAIS programinę aplinką, gali suteikti informacijos, pakonsultuoti ar pravesti mokymus apie darbą su šia sistema. Detalesnės informacijos klausti:

elektroniniu paštu: gpais@ekoverslas.lt

telefonu: +370-682-20501

Seda logo
Getrud Diebels logo
BB Tools logo

Kontaktai

UAB "Ekoverslas"
Adresas: Partizanų 87a, Kaunas
Tel. +370 37 31 43 80
Faks. +370 37 31 27 07
El.p. info@ekoverslas.lt
Darbo laikas: I-V 8.00-17.00