Nuo 2018 metų sausio 1 d. įsigalioja vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema - GPAIS

Informuojame, kad LR Aplinkos ministerija nuo 2018 metų pradžios įdiegia naują – Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą - GPAIS. Dėl keičiamų normatyvų žymiai didesniam įmonių skaičiui teks vykdyti naujos formos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą. Aplinkos ministerijoje sistema dabar yra testuojama ir koreguojami teisės aktai, reglamentuojantys duomenų į GPAIS pateikimo tvarką.

Atliekų darytojams, atliekų tvarkytojams, gamintojams – importuotojams ir kitiems juridiniams asmenims, pas kuriuos susidaro virš 12 tonų nepavojingų atliekų per metus, virš 1 kg pavojingų atliekų per metus  (įskaitant alyvas) reikės vesti atliekų apskaitą GPAIS sistemoje. Šioms įmonėms rekomenduojama pasiruošti naujai apkskaitos tvarkai. Ekoverslas konsultantai gali supažindinti įmonių atstovus su nauja apskaitos sistema GPAIS. 

Aplinkos ministerijos teigimu, GPAIS užtikrins tikslesnę atliekų apskaitą ir efektyvesnę atliekų tvarkymo kontrolę. Sistema leis gauti naujausius ir patikimus duomenis apie į rinką patenkančius gaminių ir pakuočių kiekius, o taip pat tvarkomų atliekų srautus, bus galima atsekti atliekų kelią nuo jų pateikimo į rinką iki sutvarkymo.

Kiekviena įmonių kategorija (atliekų darytojai, atliekų tvarkytojai, gamintojai – importuotojai, etc.) turės prievolę atitinkamu periodiškumu GPAIS sistemoje pildyti apskaitos žurnalus, formuoti lydraščius, tvirtinti išvežamų atliekų kiekius ir vykdyti kitus būtinus veiksmus. Prieš pradedant naudoti GPAIS įmonėms reikės susiskaičiuoti 2017 metų pabaigos atliekų likučius, gamintojams ir importuotojams reikės persižiūrėti vykdomas gaminių ir pakuočių apskaitas ir programas, įsivertinti jų atitikimą teisės aktų reikalavimams. Taip pat sutikrinti Atliekų tvarkytojų valstybės registre pateiktus duomenis su TIPK/taršos leidimo sąlygomis, pasitikrinti sutartis su atliekų tvarkytojais, gamintojais ir importuotojais ir pan.

Mažesnius administracinius resursus turinčioms įmonėms, ypač - iki šiol panašios apskaitos neprivalėjusioms vesti, GPAIS užkraus papildomą biurokratinę naštą.

UAB “Ekoverslas” specialistai, išanalizavę ruošiamus pakeitimus ir GPAIS programinę aplinką, konsultuoja įmones, apmoko atsakingus darbuotojus, praveda mokymus apie darbą su šia sistema.

Kontaktai pasiteiravimui:

+370 682 20501, +370 687 92486, gpais@ekoverslas.lt

Seda logo
Getrud Diebels logo
BB Tools logo

Kontaktai

UAB "Ekoverslas"
Adresas: Partizanų 87a, Kaunas
Tel. +370 37 31 43 80
Faks. +370 37 31 27 07
El.p. info@ekoverslas.lt
Darbo laikas: I-V 8.00-17.00