Pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių dėmesiui

2014 m. gruodžio 12 d. nustoja galioti:
Pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams ir specialistams išduoti kvalifikacijos atestatai;
Aplinkos ministerijos išduoti sąvartyno eksploatacijai vadovaujančiojo asmens kvalifikacijos atestatai.
 
Pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams ir specialistams išduoti kursų pagal pavojingų atliekų tvarkymo mokymo programas, suderintas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, baigimo kvalifikacijos pažymėjimai galioja 3 metus nuo šiame pažymėjime nurodytos išdavimo datos.
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. Liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-588 „Dėl atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos patvirtinimo ir mokymo įstaigų mokymo programų vertinimo komisijos sudarymo“ minėti kvalifikacijos atestatai prilyginami specialistų mokymo kursų baigimo pažymėjimams.
 
Kvalifikacijos atestatai, galioję ilgiau kaip 2014 m. gruodžio 12d., nebegalioja. Specialistai turi įgyti specialistų mokymo kursų baigimo pažymėjimus.
 
Dėl platesnės informacijos apie atsakingų darbuotojų mokymo kursus kreipkitės tel: 8 (37) 31 43 80 arba
 
 
 
Nuoroda į teisės aktą:

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.336D3A0F15B5

Seda logo
Getrud Diebels logo
BB Tools logo

Kontaktai

UAB "Ekoverslas"
Adresas: Partizanų 87a, Kaunas
Tel. +370 37 31 43 80
Faks. +370 37 31 27 07
El.p. info@ekoverslas.lt
Darbo laikas: I-V 8.00-17.00