MŪSŲ PASLAUGOS

GPAIS konsultacijos ir paslaugos (vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacinė sistema):

 • Konsultacijos vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų informacinės sistemos GPAIS klausimais;
 • Apmokymas dirbti su vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacine sistema GPAIS;
 • Nuo 2018 sausio 1 d. apskaitos GPAIS sistemoje pildymas;

Atliekų tvarkymo dokumentų rengimas:

 • Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimas;
 • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimas;
 • Atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos ir ataskaitų rengimas;
 • Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos paraiškos rengimas ir pridavimas;
 • Registracija atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).

Konsultacijos aplinkos apsaugos klausimais:

 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų konsultavimas.
 • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV):
 • PAV dokumentų (informacijos atrankai, PAV programos ir ataskaitos) rengimas;
 • PAV proceso koordinavimas;
 • Darbas su visuomene PAV procese;
 • Konsultavimas PAV klausimais.

Paraiškos Taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti:

 • Paraiškos Taršos/TIPK leidimui gauti parengimas ir derinimas;
 • Paraiškos Taršos/TIPK leidimui gauti lydinčių dokumentų parengimas ir derinimas:
  • atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano;
  • atliekų naudojimo ir šalinimo techninio reglamento;
  • paraiškos registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).
 • Kitos konsultacijos Leidimų klausimais

Supakuotų prekių, alyvų, apmokestinamųjų gaminių, EEĮ, transporto priemonių importuotojams/gamintojams:

 • Pateikiame dokumentus (ataskaitų priedus) apie nustatytų užduočių vykdymą ir deriname su atsakingomis institucijomis;
 • Vedame apskaitas;
 • Rengiame Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo metines ataskaitas;
 • Registruojame įmones Gamintojų ir importuotojų sąvade.

Eksploatacijai netinkamų transporto priemonių (ENTP) nukenksminimo įrangos platinimas:

 • Konsultuojame ENTP nukenksminimo klausimais;
 • Atstovaujame ENTP nukenksminimo įrangos gamintoją, austrų įmonę SEDA (www.seda.at);
 • Parduodame nukenksminimo įrangą, sumontuojame;
 • Atliekame garantinį ir vėlesnį įrangos aptarnavimą.
Seda logo
Getrud Diebels logo
BB Tools logo

Kontaktai

UAB "Ekoverslas"
Adresas: Partizanų 87a, Kaunas
Tel. +370 37 31 43 80
Faks. +370 37 31 27 07
El.p. info@ekoverslas.lt
Darbo laikas: I-V 8.00-17.00